Afdruk

Cultureel Bureau Gronau GmbH
Stationsweg 43
48599 Gronau

Vertegenwoordigd door
Naamloze vennootschap, GmbH; vertegenwoordigd door de directeur Thomas Albers
Voorzitster van de Raad van Commissarissen: Marita Wagner
Verantwoordelijk voor de inhoud:
Directeur Thomas Albers

Neem contact op met
Telefoon: (02562) 71870
Fax: (02562) 718722
E-mail: info@kulturbuero-gronau.de
Inschrijving
Plaatselijk gerechtshof Coesfeld
Registratienummer: B 6161

Belastingnummers
Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a wet op de omzetbelasting: DE 225 174 339
Fiscaal nummer: 301/5845/0817
Gegevens over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

PROVINCIAL
Kantoor M. Bürse-Hanning & Hohensee GbR
Church Island 3
48599 Gronau

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Aachener Str. 952-958
50933 Keulen

Disclaimer
Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG is verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverlet. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele garantie voor deze buitenlandse inhoud overnemen. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De door de exploitanten op deze pagina’s gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verstrekt, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam-mails.

Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

En toch klopt het hart van de stad vooral voor muziek – Gronau is en blijft de stad van de muziek op het platteland.

Realisatie
Heskamp Medien GmbH