Beschrijving van de vereniging:
Het jachthoornkorps van de Hegering Gronau is al meer dan 40 jaar een instituut van de georganiseerde jachtgemeenschap van Gronau en Epe. Het korps ziet zichzelf niet in de eerste plaats als een “muziekvereniging” of een “fanfare” in de conventionele zin van het woord, maar zijn repertoire is in de eerste plaats gericht op de jacht op “gebruiksmuziek”. Naast deze zogenaamde jachtsignalen worden ook historische jachtfanfares en -marsen geblazen.

Voorzitter/Contact:
Stephan Busmann

Post:
info@wp-busmann.de

Telefoon:
+49(0)2562 9644925

Voor meer informatie kunt u terecht op onze homepage: