Informatie over het herroepingsrecht van consumenten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd (bv. e-boek, softwaredownload)

Annuleringsvoorwaarden

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, Tel.: 02562 99006, info@stadtmarketing-gronau.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
– Aan Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– daten
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument is toegesneden.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig, indien wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen, nadat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd en u tegelijkertijd hebt bevestigd, dat u uw herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst onzerzijds. Wij wijzen erop dat wij de sluiting van het contract afhankelijk kunnen stellen van de voornoemde instemming en bevestiging.